2015

 • Tháng 4: Thành lập công ty TNHH Rotac Vina.

2016

 • Tháng 2: Đạt giấy chứng nhận ISO 9001 & 14001
 • Tháng 3: Sản xuất và nhận đánh giá chất lượng từ Rotac Hàn Quốc
 • Tháng 5: Đưa vào sản xuất hàng loạt

2017

 • Tháng 1: Mở rộng sản xuất , đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị
 • Tháng 2: Sản xuất và nhận đánh giá chất lượng từ Axis
 • Tháng 3: Sản xuất hàng loạt cho Hanwha
 • Tháng 5: Đưa vào sản xuất cho Axis and Tyco

2018

 • Tháng 7: Sản xuất và nhận đánh giá chất lượng từ Bosch
 • Tháng 10: Đưa vào sản xuất hàng loạt cho Bosch

2019

 • Tháng 4: Sản xuất và nhận đánh giá chất lượng từ Overview
 • Tháng 4: Đưa vào sản xuất hàng loạt cho Overview
 • Tháng 12: Đánh giá chất lượng từ Dahua được thông qua

2020

 • Tháng 2: Mẫu sản xuất cho Dahua được thông qua
 • Tháng 6: Đưa vào sản xuất hàng loạt cho Dahua

2022

 • Sản xuất và nhận đánh giá chất lượng của Hyundai Doosan Infracore

2023

 • Đạt audit của Hanwha Vision