• Ứng dụng

• Các ứng dụng nổi bật

Các ứng dụng nổi bật
 • Điều khiển CCTV/Network/IP Camera
 • Các thiết bị điều khiển từ xa
 • Hệ thống Rô-bốt
 • Điều khiển máy móc
 • Thiết bị y khoa
 • Thiết bị quang học
 • Hệ thống định vị
 • Xe lăn điện
 • Thiết bị điều khiển không người lái
 • Hệ thống băng tải tự động
 • Thiết bị mô hình hóa
 • Trang thiết bị tự động
 • Xe nâng/máy xây dựng
 • Sàn lên xuống tàu/xe
 • Phương tiện vận tải chuyên dụng
 • Tàu thủy thử nghiệm
"PLEASE CONTACT OUR SALES DEPT. FOR ADDITIONAL INFORMATION"